Protislnečná ochrana: Lamely

zimné záhrady 123

POPIS
Systém protislnečnej ochrany pre fasády. Tento systém lisovaných hliníkových lamiel umožňuje reguláciu svetla čím sa dosiahnu značné úspory na vnútornom chladení budov a to vytváraním tieňových zón a tým sa zmierni energetický dopad, ktorému sú tieto budovy vystavené.

Pre zastrešenia najrozmanitejšich požiadaviek, existujú lamely rôznych veľkostí, ktoré sa adaptujú na každý projekt.

Systém obsahuje dva typy lamiel: pevné a nastaviteľné. Prvý typ lamiel je možné nastaviť na uhly: 0º, 15º, 30º a 45º. Lamely nastaviteľné je možné motorizovať. Tiež je možnosť voľby zakryť regulovací mechanizmus, aby vonkajší pohľad bol len na esteticky čistú fasádu.

Používaná lamela je eliptického tvaru a môže byť namontovaná v smere vertikálnom aj horizontálnom. Tento jednoduchý eliptický tvar nie len že dovoľuje vyhnúť sa menej blahodarným účinkom slnečného žiarenia, ale taktiež spĺňa funkciu architektonického dekoratívneho prvku. Systém Protislnečnej ochrany lamiel je vhodný najmä pre veľké plochy, ako sú samotné fasády.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Typy lamiel
Fixné: 0°, 15°, 30° alebo 45°
Motorizované a manuálne

» Maximálna odporúčaná dĺžka
120 mm – Fixné lamely 1,8 m
145 mm – Fixné lamely 2,2 m / Nastaviteľné lamely 1,9 m
190 mm – Fixné lamely 2,5 m / Nastaviteľné lamely 2,4 m
250 mm – Fixné lamely 3,0 m / Nastaviteľné lamely 3,0 m
300 mm – Fixné lamely 3,5 m / Nastaviteľné lamely 3,4 m
400 mm – Fixné lamely 4,2 m / Nastaviteľné lamely 4,0 m

Na základe projektovej.

Hrúbka steny profilov
120 mm: 1,25 mm
145 mm: 1,35 mm
190 mm: 1,70 mm
250 mm: 1,90 mm
300 mm: 2,00 mm
400 mm: 2,50 mm

» Povrchové úpravy
Lakované farby (RAL, metalické a textúrované)
Lakované imitácie dreva
Antibakteriálne lakovanie
Eloxovanie

SKÚŠOBŇA
Odolnosť proti vetru
(UNE 13659:2004): Trieda 6 (max)
Skúška realizovaná podľa normy UNE 1932:2001

Skúška na referenčnej lamele:
120 mm / 1,8 m
145 mm / 2,0 m
190 mm / 2,5 m
250 mm / 3,0 m
300 mm / 3,5 m
400 mm / 4,2 m