Systém Zábradlí Classic

zimné záhrady 123

POPIS
» Systém zábradlí, ktorý dokáže uspokojiť najrôznejšie požiadavky na jeho riešenia vďaka jeho širokej škále príslušenstva.

» Možnosť ukotvenia do podlahy alebo zboku podesty.

» Presklené zábradlie

» Presklené zábradlie s oddeleným madlom

» Zábradlie s tyčovou výplňou

» Zábradlie s predsunutou tyčovou výplňou

TECHNICKÉ ÚDAJE

» Možnosti pre madlo
Štvorcové – 60 mm šírky
Okrúhle – 66 mm priemer
Eliptické – 80 mm vonkajší obvod

» Maximálna vzdialenosť medzi stĺpmi
1.000 mm

» Minimálna výška
900 mm

SKÚŠOBŇA
Skúšky podľa noriem UNE 85.237-1991, UNE 85.238-1991 a EN 85.240-1990

1 – Statické skúšky horizontálne smerom von
2 – Statická skúška horizontálna smerom dovnútra
3 – Statická skúška vertikálna
4 – Dynamická skúška s mäkkým telesom
5 – Dynamická skúška s pevným telesom
6 – Bezpečnostný test

(EN 85.240:1990):
Trieda A – EXCELENTNÁ

Skúška na referenčnom zábradlí presklenom v celej svojej výške 1.100 mm (H) x 2.450 mm (L) a 3 piliermi.

Skúška na referenčnom zábradlí s predsunutou tyčovou výplňou 1.100 mm (H) x 2.000 mm (L) a 3 piliermi.
1100mm. (H) x 1500mm. (L