Systém Tamiz

zimné záhrady 123

POPIS
» Pevné alebo nastaviteľné lamely

» Systém okeníc s pevnými alebo pohyblivými lamelami

» Sendvičový panel

» Sklo

TECHNICKÉ ÚDAJE

» Možnosti otvárania
Otváravé 1, 2, 3 a 4 krídlové
Skladacie
Posuvné

» Časti
Rám – 47 mm / Krídlo – 40 mm

» Hrúbka steny profilov
Okno 1,3 mm
Dvere 1,5 mm

» Maximálne rozmery
Otváravé
Šírka (L) = 1.600 mm
Výška (H) = 2.500 mm
Posuvné
Šírka (L) = 1.600 mm
Výška (H) = 2.500 mm
Skladacie
Šírka (L) = 700 mm
Výška (H) = 2.500 mm

» Maximálna hmotnosť/krídlo
65 Kg / 50 Kg / 120 Kg

Konzultovať váhu a maximálne rozmery podľa typu

» Povrchové úpravy
Lakované farby (RAL, metalické a textúrované)
Lakované imitácie dreva
Antibakteriálne lakovanie
Eloxovanie

SKÚŠOBŇA

Tepelná priepustnosť
Tepelný odpor okenice a medziokennej dutiny ▲R=0.08 m²K/W
Uw=0,8 W/m²K – Uws 0,75 W/m²K
Uw=1,0 W/m²K – Uws 0,93 W/m²K
Uw=1,2 W/m²K – Uws 1,09 W/m²K
Uw=1,4 W/m²K – Uws 1,26 W/m²K
Uw=1,6 W/m²K – Uws 1,42 W/m²K
Uw=1,8 W/m²K – Uws 1,57 W/m²K
Uw=2,0 W/m²K – Uws 1,72 W/m²K
Uw=2,2 W/m²K – Uws 1,87 W/m²K
Uw=2,4 W/m²K – Uws 2,01 W/m²K
Uw=2,6 W/m²K – Uws 2,15 W/m²K
Uw=2,8 W/m²K – Uws 2,29 W/m²K
Uw=3,0 W/m²K – Uws 2,42 W/m²K
Uw=3,2 W/m²K – Uws 2,55 W/m²K

Uw priepustnosť okna

Uws priepustnosť sady okno-okenica

Výpočty realizované podľa EN ISO 10077-1:2000

» Odolnosť proti vetru
UNE 13659 Trieda 5

Skúška na referenčnom okne 1,50 x 1,50 m
2 krídla